Ullensaker HjemAktueltInformasjonSpørsmål og svarKontakt
Utekontakten Header Informasjon

Benzodiazepiner

Benzodiazepiner

Rohypnol, Mogadon, Flunipan, Librium, Apodorm, Rivotril, Xanor, Valium, Vival, Stesolid og Sobril er alle eksempler på registrerte legemidler som går innunder betegnelsen benzodiazepiner. Utskrevet av lege benyttes benzodiazepiner ved plager som angst, uro, søvnløshet og epilepsi. Medisinene er viktige og effektive om de brukes som foreskrevet mot disse plagene.

Pillene brukes illegalt som et rusmiddel. Ungdom Uteseksjonen kjenner til, bruker pillene som et dempende middel og for å få sove etter å ha gått lengre tid på for eksempel amfetamin eller ecstasy. Pillene brukes også sammen med andre rusmidler for å øke effekten av rusen.

Benzodiazepiner går under betegnelsen narkotisk stoff. Tall fra Kripos viser økt antall beslag av benzodiazepiner siste år. Samtidig har det vært økt oppmerksomhet på den illegale bruken av stoffet. Dette har ført til en mer restriktiv holdning blant leger ved utskriving av preparatene. Illegal innførsel av benzodiazepiner er derfor et økende problem.

 

Hvordan får man tak i pillene?

Piller omsettes i de etablerte rusmiljøene og mellom kontakter og venner.

Mange av pillene er utskrevet på resept fra lege. Mange medisinskap inneholder piller av kategorien benzodiazepiner. Resepten er kanskje foreskrevet for bruk over en kortere periode.

I ettertid kan de benyttes som selvmedisinering ved vanskelige hendelser eller søvnproblemer, eller de kan omsettes illegalt. Ungdom forteller at de ofte har funnet piller i skapene hjemme hos foreldre eller besteforeldre. Rohypnol kan være tilsatt et fargestoff (blå Rohypnol). Fargestoffet er tilsatt for å gjøre det mindre oppløselig og redusere illegal bruk.

Gateprisen er mellom 10 og 40 kroner pr. tablett. For tabletter med de sterkeste virkningene er prisen 50 til 80 kroner pr. tablett. Prisen blant venner er ofte lavere.

 

Vi har spurt ungdommene i FUTURE om ”hvorfor man ruser seg på piller”

For å komme ned av annen ”høy” rus eller for å gi faen, slappe av.

Lett å finne hjemme. Billig.

Tenker at det ikke er så farlig når man har det hjemme.

Blir ofte brukt til å forsterke annen virkning av andre rusmidler.

Blir rusa, driter i alt, tøff i trynet, for å komme ned etter turer, for å glemme.

For å bli sløv og avslappet.

Nyskjerrig, bli likegyldig, miste hemninger.

For å sove, komme gjennom dagen, møte omverdenen, komme seg bort, slappe av.

For å glemme verden.

Bruker Vival/Valium for å roe seg ned, og Rohypnol for å bli ”psyko”.

 

Virkninger

Stoffet virker forsterkende på alkohol og andre stoffer. Ved økte doser virker stoffet svekkende på hukommelse, innlæringsevne og koordinasjonsevne. Sammen med andre rusmidler eller sentralvirkende medikamenter kan pustesenteret lammes. Stoffet kan ha en omvendt virkning når det tas i større mengder (paradoksaleffekt). Hos enkelte kan stoffet da føre til oppstemthet, aggresjon eller personlighetsforandringer.

Ungdom forteller at de mister hemninger og kan for eksempel stjele uhemmet når de er ruset.

Virkningen av stoffet avhenger av hvilken type stoff det er, dosen, det miljøet stoffet tas i og om det blandes med alkohol eller andre stoffer. Man risikerer å miste den kritiske samsen samt oversikten og tellingen på hva og hvor mye man har inntatt. Faren for overdose øker.

Stoffet virker lenge i kroppen, og kan etterspores i opptil 1 uke etter inntak.

 

Skadevirkninger ved korttidsbruk

Faren for å bli avhengig av piller er meget stor. Toleransen øker, og man må ta flere piller for å oppnå samme virkning som tidligere. Når man slutter med stoffet kan man få abstinenser selv etter vanlige doser foreskrevet av lege. Symptomene kommer vanligvis etter 3 til 10 døgn, og kan vare fra noen uker og opp til ett år. Avvenning og nedtrapping etter langvarig kronisk bruk bør skje i samarbeid med lege. Uavhengig av dose og varighet, får mellom 40 og 80% abstinenssymptomer. Symptomene kan være angst, uro, rastløshet, svetting, skjelving, søvnløshet, irritabilitet, konsentrasjonsproblemer og i verste fall kramper og akutte forvirringstilstander. Noen av abstinensene gir akkurat de samme symptomene som pillene skulle kurere! Symptomene blir i tillegg stekere. Avrusningen tar lengre tid enn avrusning fra heroin. Bruk av benzodiazepiner påvirker og svekker P-pillen!

 

Skadevirkninger ved langvarig bruk

Faren for å bli avhengig øker jo lenger man bruker piller. Ved bruk utover 4 uker, rådes leger til å være forsiktige med å skrive det ut til pasienter. Bruk kan føre til at man få psykiske problemer som angst i visse situasjoner, nedsatt selvtillit, dårlig sosial funksjon og tendens til isolasjon, et ”flatt” følelsesliv, manglende initiativ til å forandre situasjonen, alvorlig depresjoner og selvmordstanker. Andre skadevirkninger er tretthet, døsighet, likegyldighet, hukommelsesvansker, målbar hukommelsessvikt, ustøhet, koordinasjonsproblemer, forvirring, redusert problemløsningsevne, redusert kognitiv kapasitet (tenkeevne), og fosterskader.

 

Vi spurte ungdommene i Future om hva som var det værste med pillerusen

Man glemmer, får abstinenser og får psykoser under avrusning.

Ingen kontroll over hva du sier og endrer personlighet.

At man kan få noen jævlige nedturer.

Hukommelsestap.

Rohypnol + alkohol = drittsekk.

Blir fort hekta.

Vanskelig å vite hvor grensen går.

Baktung, tomhet, ør.

På ”hyppere” husker man ingen ting – blir litt vakuum i hue.

Likegyldig, gir faen i hvem, hva, hvor, kan bli aggressiv og spydig.

Dumme hendelser kan skje som man aldri ville gjort uten piller. Man blir depressiv og aggressiv etterpå. Ødelegger tankegangen og følelsene.

 

Vi spurte ungdommene i Future hva som var det beste med pillerusen

Utrolig god feeling.

Avslappende, blir ”borte” fra hverdagens mas.

Man sover godt.

Tenker ikke så mye på problemer – gjør hverdagen lettere.

Blir likegyldig – føler bekymringsøs glede.

Komme seg ”ned” (etter annen rus), slapper av.

Morsomt å ”loke”.

Alt blir rosenrødt.

Gjør sånn at heroinet funker bedre.

 

Overdoser og blandingsmisbruk

Alene fører benzodiazepiner sjelden til dødelige overdoser. Blandet med alkohol eller andre stoffer, kan de medvirke til dødelige forgiftninger. Virkningen av de ulike stoffene forsterkes, og for eksempel kan pustesenteret lammes og man stopper å puste.

 

Rohypnol i drinken:

Rohypnol kombinert med alkohol kan føre til blackout. Du kan utsette deg for stor fare om dette skjer. Det har vært rapportert at jenter har fått Rohypnol i drinken og blitt seksuelt misbrukt. I USA blir Rohypnol kalt for ”Date-rape-drug”, og er forbudt.

Noen forholdsregler:

Ikke sett fra deg drinken din på utesteder / parties.

Ikke ta imot åpne drinker.

Om du drikker fra en flaske eller boks, bør du åpne den selv.

Vær sikker på hva du drikker!

 

Loven:

Benzodiazepiner er et narkotisk stoff. Du risikerer straff dersom du besitter piller som ikke er utskrevet til deg av en lege. Strafferammen for illegalt bruk, besittelse, omsetning og andre former for ulovlig omgang med stoffene er opptil 6 måneders fengsel. (legemiddellovens § 24, jfr. § 31)

Straffeloven § 162 (som for andre narkotiske stoffer) kan også benyttes dersom forholdet gjelder større mengder eller overtredelsen av andre grunner anses for alvorlig. Strafferammen her er 2 år, eller i svært alvorlige tilfeller opp til 21 år.

Vegtrafikkloven kan også komme til anvendelse dersom du kjører bil i ruset tilstand.


Postadresse: Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim • Besøksadresse: Calypso på Jessheim • utekontakten@ullensaker.kommune.no
Powered by mpPublishDesigned by mpDesign